Hjo Orleans Five och Snow Blind Willy 
 

Hjo Orleans Five och Snow Blind Willy 

Snow Blind Willy och Hjo Orleans Five förenade sig och tog ut svängarna i Stadsträdgården